2016 Mercedes Actros 2545 Big Space 6×2 SW16MXO

SW16MXO

Model: 2016 Mercedes Actros 2545 Big Space 6×2 SW16MXO
Year: 2016
Reg Date: 31/7/2016
Reg #: SW16MXO
Gross Vehicle Weight:
Wheelbase:
Body Style: T/Unit
Engine Type: 450
Transmission: Auto
Colour: White
MOT Expiry: April 22
Odometer Reading: 638931
Specification: 2016 16 Mercedes 2545 Big Space 6x2
Additional:
Location Stone
Price: POA